Algemeen

De website bochwiki.info is een initiatief met het doel informatie te bieden over het werk en historie van Boch en aanverwante merken. Iedere bezoeker van bochwiki.info stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op bochwiki.info is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is bochwiki.info niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links

Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van bochwiki.info. Bochwiki heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom

Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Merken en logo’s op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar.