Samenstelling van de pasta

Het minaalrijke verfijnde aardewerk is sinds de oorsprong het essentiele product van de producent uit La Louvière. Ze is het resultaat van een serie geperfectioneerde technieken midden 18e eeuw in Engeland, in Frankrijk en door de Boch broers in Septfontaines.

De samenstelling van de pasta voor het verfijnde aardwerk is eigen aan elke producent. Samen met het bakproces die afhangt van de qualiteit en de witheid van het stuk. De samenstelling van de pasta bestaat uit klei, kaolin, silica en veldspaat met een hoeveelheid borax en metaaloxiden.

De klei en kaolien die ongeveer 60% van de samenstelling van de pasta bevatten bepalen de gelijkvormigheid en plasticiteit ervan. In tegenstelling tot de klei, is de kaolien plastisch maar zeer sterk en geeft een witte kleur aan de voorbereiding van het eindproduct.

De silica die voor 30% de compositie van de pasta vervolledigd fungeert ter ondersteuning van de kaolien en de klei

De veldspaat die de laatste 10% van de pasta combineert, werkt ter hechting van alle onderdelen en werd in sommige gevallen vervangen door bv kalk.

Voorbereiding van de pasta

Sinds 1992 werd de authentieke pasta waarvan de formule nog steeds geheim is, bereid in Limoges. De pasta werd vervolgens op een transportband overgedragen waar ze tot een homogene pasta werden gekneed. Vervolgens werd de pasta vervaardigd tot rolletjes (worstjes) deeg, vergelijkbaar met plasticine waarvan de grootte varieerde naargelang het eindproduct; borden, kopjes, schalen, …

Een tweede proces voor het vervaardigen van de klei is het uitdunnen van het deeg in grote kommen en in vloeibare staat in vormen te gieten, de giettechniek.

Vormgeving

In deze “gespecialiseerde” werkplaats worden de eerste modellen gemaakt om vervolgens de mallen van hars of gips te vervaardigen die zullen worden gebruikt om de productiemallen van gips te vervaardigen.

Gieten en rafineren

Gevormde stukken zoals theepotten, koffiepotten, suikerpotten, enz. worden verkregen door de klei in een holle gipsen mal te gieten. Omdat het poreus is, absorbeert het gips het water uit de klei en vormt zich geleidelijk een laag van gestolde massa op de wanden van de mal. Wanneer deze laag voldoende stevig is, wordt de overtollige vloeibare klei afgevoerd en wordt het onderdeel uit de vorm gehaald. Eenmaal bijgewerkt van barstjes of naden (= verfijning) die de mal kan veroorzaken, laat men het stuk drogen.

Vormen en grootte

De borden: een gipsen vorm die past bij de binnenkant van het bord, wordt bedekt met een laag klei. Terwijl de vorm met het deeg draaien om een verticale as, wordt een geprofileerde metalen plaat of maat met het buitenste profiel van de vorm geleidelijk neergelaten om het overtollige deeg te verwijderen, waardoor de vorm van de plaat wordt vrijgegeven.

De bekers: een deegrol wordt in een gipsvorm geplaatst die de uiterlijke vorm van een beker aanneemt. Een rolkop draait in de vorm om het deeg te pletten en te rollen en zo de vorm van het stuk vrij te geven. De beker wordt uit de mal gehaald, afgesponst en het handvat wordt vervolgens gelijmd.

Afbakken

Het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen twee bakprocessen:

De “biscuit” bakt op 1.240° C. Onder invloed van het vuur klonteren de kleien samen tot een resistente massa, terwijl de veldspaat deze stevigheid verder accentueert. Het deeg wordt achteraf versierd en geglazuurd.
Het “emaille” bakken op 1140°C. Dit tweede bakproces veroorzaakt verglazing van de massa en de lak die een perfect homogeen geheel vormen met opmerkelijke eigenschappen van ondoordringbaarheid en weerstand.
Na het eerste bakken worden de stukken die uit de oven komen geborsteld, ook wel deegsortering genoemd, waar ze worden gesorteerd en verdeeld in keuzes (1e, 2e en breuk)

Decoratie

Er zijn verschillende decoratietechnieken:

Décalcomanie
De decoratie is voorgedrukt op een vel papier en bedekt met een vernislaag waardoor het overdraagbaar is. De decoratie wordt door dompelen van het vel losgemaakt en op het kleistuk aangebracht. Deze methode maakt het mogelijk om zeer fijne decoraties in meerdere kleuren te produceren.

Airbrushen (= aéro)
De decoratie wordt gegraveerd in een tinnen vorm (het sjabloon) die op het te decoreren onderdeel wordt aangebracht terwijl er met een persluchtpistool een verfstraal wordt gespoten.

Zeefdruk of “scherm”
De decoratie wordt gedrukt door een geïnkt zeefdrukscherm. Het wordt hetzij direct op het te decoreren onderdeel getransponeerd, hetzij indirect via een stempel.

Hand schilderij
De schilders werken direct op het klei. De kleur, aangebracht met een penseel, is een mengsel van pigmenten en water waaraan glycerine is toegevoegd om de decoratie beter aan het deeg te laten hechten. Zeefdruk van een deel van het decor maakt het gemakkelijker om de met de hand te maken tekening te centreren.

Emaileren

Als het stuk eenmaal is gedecoreerd, wordt het bedekt met een email of vernis die tijdens de 2e keer bakken verglaasd zal zijn en zo de decoraties volledig zal beschermen en onveranderlijk zal worden. Het email wordt aangebracht met behulp van een persluchtpistool. Het is gekleurd om de kwaliteitscontrole te vergemakkelijken, maar deze kleur verdwijnt tijdens het koken.

Sorteren / Verpakken

Na de tweede bakbeurt worden de stukken gesorteerd zodat alleen die zonder gebreken als eerste keuze worden geselecteerd. De sorteerder laat het onderdeel “zingen” om de kwaliteit ervan te controleren.

© Vertaald uit www.royalboch.com